Media ja yhteiskunta -avajaisseminaari

Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelma (2019-2022, MediaSoc) uudistaa suomalaisen yhteiskunnan tutkimusta tuomalla yhteen eri tutkimusaloja ja lähestymistapoja ja kytkemällä ne ajankohtaiseen, yhteiskunnallisesti ratkaisevan tärkeään tematiikkaan. Ohjelman monitieteinen lähestymistapa pyrkii tunnistamaan, analysoimaan ja selittämään aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia – sekä avaamaan ratkaisujen ja yhteiskunnallisten valintojen horisontteja.

Suomen Akatemian Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelma järjesti kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimen tilaisuuden Finlandia-talolla Eurooppa-päivänä 9.5.2019. Tapahtuma jatkui MediaSoc-ohjelman hankkeiden verkostoitumistilaisuudella perjantaina 10.5.  (Ks. seminaarin ohjelma.)

Esa Reunanen ja Juha Herkman esittelivät Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa -projektia eli CORDI:a seminaarin paneelikeskustelussa. Kari Karppinen edusti projektia posterisessiossa.

Reetta Rönkä haastattelee Kari Karppista.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s