New publication: Viestintäoikeuden vuosikirja 2019

Two CORDI members, Anette Alén-Savikko and Riku Neuvonen, have contributed to a recent publication on media law (in Finnish).

***

Viestintäoikeuden vuosikirjassa 2019 (toim. Päivi Korpisaari) tarkastellaan monia erilaisia
viestintä- ja informaatio-oikeuden alaan kuuluvia aiheita niin rikos-, vahingonkorvaus- ja
hallinto-oikeuden kuin perus- ja ihmisoikeuksienkin saralta. Tarkastelutapa kuvastaa
viestintä- ja informaatio-oikeuden luonnetta sateenvarjomaisena kattokäsitteenä, jonka alla
voidaan tutkia monille eri oikeudenaloille ulottuvia asioita. Kirjoittajiin lukeutuu kaksi CORDI:n jäsentä, Anette Alén-Savikko ja Riku Neuvonen.

Vuosikirjan alkuosassa käsitellään viestintäoikeudellisia teemoja. ärvinen, Neuvonen ja Rautiainen
puolestaan tarkastelevat viestinnän ja kulttuurin saavutettavuutta perus- ja ihmisoikeuksien
kannalta. Kirjoituksessa esitetään, että viestinnälliset ja kulttuuriset oikeudet eivät ole yhtä helposti kaikkien saavutettavissa. Dahlströmin ja Neuvosen artikkelissa kuvataan robottijournalisteja osana joukkoviestinnän toimijaverkkoa ja tarkastellaan robottien toiminnasta aiheutuvaa vastuuta joukkoviestinnässä.

Vuosikirjan loppuosa painottuu informaatio-oikeudellisiin aiheisiin ja sen viimeinen artikkeli liittyy älykaupunkeihin, joissa hyödynnetään teknologiaa ihmisten turvallisuuden ja elämänlaadun parantamiseksi sekä kaupungin infrastruktuurin toiminnan helpottamiseksi. Alén-Savikko, Bu-Pasha, Himmanen, Korpisaari, Lehtilä ja Vesala kuvailevat artikkelissaan älykaupungin perustamiseen liittyviä oikeudellisia aspekteja tietosuojan ja taajuuksien sekä kilpailuoikeutta ja julkisia hankintoja koskevan sääntelyn näkökulmista.


***

Iina Järvinen – Riku Neuvonen – Pauli Rautiainen: Viestinnän ja kulttuurin saavutettavuus. Teoksessa Oikeuksia, vapauksia ja rajoituksia – Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2020.


Anniina Dahlström – Riku Neuvonen: Robotit uutistoimituksessa – algoritmit ja vastuu joukkoviestinnässä. Teoksessa Oikeuksia, vapauksia ja rajoituksia – Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2020.

***

Alen-Savikko, A., Bu-Pasha, S., Himmanen, H., Korpisaari (ex. Tiilikka), P., Lehtilä, S., & Vesala, J. (2020). Personal Data Protection, Frequency Regulation and Competition Law in the Context of Smart City Infrastructure. Viestintäoikeuden vuosikirja2019, 66-102.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s