New commentary on platform regulation

Riku Neuvonen of Tampere University has published a blog commentary on platform regulation in the EU and the Finnish Constitutional Law Committee.


Riku Neuvosen uusi blogikommentti Yksityistettyä sensuuria? on julkaistu Perustuslakiblogissa. Neuvonen kirjoittaa AVMS-direktiivin implementointiin liittyvästä alustojen vastuun käsittelystä perustuslakivaliokunnassa mm. seuraavaa:

Eurooppalaisessa keskustelussa internetin alustoihin on liittynyt 2000-luvun ajan keskustelu sisältöjen valvonnasta ja missä määrin alusta on vastuussa. Kehityskulku on tuonut vähitellen kohti tilannetta, jossa yksityiset yritykset valvovat sisältöjä lakien ja oikeuskäytännön velvoittamina. Videonjakoalustojen osalta uusin käänne on EU:n audiovisuaalisia sisältöpalveluita koskevan direktiivin muutos, joka asettaa alustat valvontavastuuseen. 

Tällä hetkellä eduskunnassa on käsiteltävänä direktiivin muutosten seurauksena hallituksen esitys 98/2020 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Tarkastelen tässä kirjoituksessa sitä, mitä perustuslakivaliokunta lausunnossaan 35/2020 jätti sanomatta.

Lue koko kommentti täältä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s