Publications

Hildén, Jockum (2019). The Politics of Datafication – The influence of lobbyists on the EU’s data protection reform and its consequences for the legitimacy of the General Data Protection Regulation. Doctoral Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. Publications of the Faculty of Social Sciences – URN:ISSN:2343-2748

Knuutila, Aleksi; Kosonen, Heidi; Saresma, Tuija; Haara, Paula; Pöyhtäri, Reeta (2019). Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:57.

Horowitz, M. & Nieminen, & M. Ala-Fossi, M. & Alén-Savikko, A. & Hilden, J. Jääsaari, J. & Karppinen, K. & Lehtisaari, K. (2019). Viestintä kuuluu kaikille: Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Ala-Fossi, M. & Alén-Savikko, A. & Hilden, J. & Horowitz, M. A. & Jääsaari, J. & Karppinen, K. & Lehtisaari, K. & Nieminen, H. (2019). Operationalising communication rights: the case of a “digital welfare state”Internet Policy Review8(1). DOI: 10.14763/2019.1.1389