Publications

Hiltunen, I. (2020). Ulkoinen vaikuttaminen ja sen vastakeinot suomalaisessa journalismissa. Media & Viestintä, 43(3). https://doi.org/10.23983/mv.98406

Hiltunen, I. & Suuronen, A. (2020). Differences Based on Individual- and Organizational-level Factors in Experiences of External Interference among Finnish Journalists, Journalism Practice, DOI: 10.1080/17512786.2020.1815558

Herkman, Juha & Reunanen, Esa (2020) Viestinnälliset oikeudet tutkimuksen polttopisteessä. Politiikasta-verkkojulkaisu.

Matikainen, J., Ojala, M., Horowitz, M. & Jääsaari, J. (2020). Media ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet: instituutiot, journalismi ja mediasuhde. Helsinki: Helsingin yliopisto.

D’Arma, A., Horowitz, M. & Chan Y.C. (2020, eds.) Advocating for Public Service Media: Scholarship and Praxis. Interactions: Studies in Communication and Culture, Volume (11): Issue (2).

Iina Järvinen – Riku Neuvonen – Pauli Rautiainen: Viestinnän ja kulttuurin saavutettavuus. Teoksessa Oikeuksia, vapauksia ja rajoituksia – Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2020.

Anniina Dahlström – Riku Neuvonen: Robotit uutistoimituksessa – algoritmit ja vastuu joukkoviestinnässä. Teoksessa Oikeuksia, vapauksia ja rajoituksia – Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2020.

Alen-Savikko, A., Bu-Pasha, S., Himmanen, H., Korpisaari (ex. Tiilikka), P., Lehtilä, S., & Vesala, J. (2020). Personal Data Protection, Frequency Regulation and Competition Law in the Context of Smart City Infrastructure. Viestintäoikeuden vuosikirja, 2019, 66-102.

Ala-Fossi, Marko (2020). Finland: Media welfare state in the digital era? Journal of Digital Media & Policy, 11(2), 133–150.

Horowitz, Minna, & Lowe, Gregory F. (2020). Public service media in the era of information disorder: Collaboration as a solution for achieving universalism. In P. Savage, M. Medina, & G. F. Lowe (Eds.), Universalism in public service media (pp. 175–190). Gothenburg: Nordicom, University of Gothenburg.

Reunanen, Esa (2020). Uutismedia verkossa 2020. Reuters-instituutin Digital News Report Suomen maaraportti. COMET Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto ja Media-alan tutkimussäätiö.

Alén-Savikko, Anette (2020). Finland: The Right to Be Forgotten. In Werro, Franz (ed.) Right to be Forgotten : a comparative study of the emergent right’s evolution. (2020). S.L.: Springer Nature, pp. 101-124.

Ala-Fossi, Marko, Lehtisaari, Katja, Hellman, Heikki ja Grönlund, Mikko (2020). Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:4.

Mäkinen, Kari & työryhmä (sis. Reeta Pöyhtäri) (2019). Sanat ovat tekoja. Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen. Sisäministeriön julkaisuja 2019: 23. Helsinki: sisäministeriö.

Hiltunen, Ilmari & Suuronen, Aleksi (2019). Kysely häirinnästä ja painostuksesta
ohjelmatyötä tekeville yleläisille – raportti Yleisradion vaikuttamis- ja painostuskyselyn tuloksista
. Ylen julkaisuja 2019.

Neuvonen, Riku (2019).  Sananvapautta uusin silmin? – Viestinnälliset oikeudet yksilön oikeuksien turvaajina [Communications rights and the freedom of speech]. Lakimies 7–8/2019 s. 984–1009.

Wijermars, Mariëlle & Lehtisaari, Katja (Eds.) (2019). Freedom of Expression in Russia’s New Mediasphere. Routledge.

Hildén, Jockum (2019). The Politics of Datafication – The influence of lobbyists on the EU’s data protection reform and its consequences for the legitimacy of the General Data Protection Regulation. Doctoral Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. Publications of the Faculty of Social Sciences – URN:ISSN:2343-2748

Communication Rights in the Digital Age (24-25 October 2019, Helsinki): Conference Report.

Knuutila, Aleksi & Kosonen, Heidi & Saresma, Tuija & Haara, Paula & Pöyhtäri, Reeta (2019). Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:57.

Horowitz, Minna & Nieminen, Hannu & Ala-Fossi, Marko & Alén-Savikko, Anette & Hilden, Jockum & Jääsaari, Johanna & Karppinen, Kari & Lehtisaari, Katja (2019). Viestintä kuuluu kaikille: Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Ala-Fossi, Marko & Alén-Savikko, Anette & Hilden, Jockum & Horowitz, Minna & Jääsaari, Johanna & Karppinen, Kari & Lehtisaari, Katja & Nieminen, Hannu (2019). Operationalising communication rights: the case of a “digital welfare state”Internet Policy Review8(1). DOI: 10.14763/2019.1.1389