Publications

Alén-Savikko, Anette (2023). Alustatalous valloillaan: Asma A. I. Vranaki: Regulating Social Network Sites: Data Protection, Copyright and Power. Elgar Law, Technology and Society. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2022. IX + 282 sivua. Kirja-arvio. Lakimies (LM).

Horowitz, Minna & D’Arma, Alessandro (2023). Public Service Media: Bridging Values and Trust. A framework for evaluating and strengthening the trustworthiness of public service media journalism. EBU Media Intelligence Service. Geneva: European Broadcasting Union. https://www.ebu.ch/research/loginonly/report/bridging-value-and-trust

Horowitz, Minna & Feinstein, Neil (2023). Feminism and Networked Individual Activism. In Wiens et al. (eds.). Stories of Feminist Protest and Resistance. Digital Performative Assemblies. Lexington Books. 195-216.

Neuvonen, Riku (2022). Between Public and Private: Freedom of Speech and Platform Regulation in Europe. European Public Law Volume 28, Issue 4 (2022) pp. 515 – 538

Reunanen, Esa (2022). Poliittinen polarisaatio ja journalismi: neljä medialuottamusprofiilia. Media ja Viestintä 45(4), 22-45. https://doi.org/10.23983/mv.125625

Horowitz, Minna, Nieminen, Hannu & Sirkkunen, Esa (2022). Assessing Media Platformization in Small Nations: A Rights-based Approach. Journal of Creative Industries and Cultural Studies –JOCIS Vol. 8.: 30-50.

Neuvonen, Riku & Sirkkunen, Esa (2022). Outsourced justice: The case of the Facebook Oversight Board. Journal of Digital Media & Policy. https://doi.org/10.1386/jdmp_00108_1.

Horowitz, Minna, van den Bulck Hilde & Milosavljevic, Marko (2022). The Use of Artificial Intelligence by Public Service Media: Between Advantages and Threats. In El Morr, C. (ed.). AI and Society. Tensions and Opportunities. Taylor & Francis.

Horowitz, Minna & D’Arma, Alessandro (2022). Values and Trust. Public Value Studie. Information and Glaubwurdichkeit im Internet. Öffentlich-Rechtiliche Qualität im Diskurs. Digitale Transformation vom Broadcaster zum Qualitätsnetzwerk. Österreichische Rundfunk ORF, 6-24.

Hiltunen, Ilmari (2022). External Interference in Finnish Professional Journalism. Doctoral Dissertation. Tampere: University of Tampere. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2486-5

Pihlajarinne, Taina & Alén-Savikko, Anette (eds., 2022). Artificial Intelligence and the Media. Reconsidering Rights and Responsibilities. Edwar Elgar.

Hiltunen, Ilmari, Suuronen, Aleksi & Pöyhtäri, Reeta (2022). Journalistien painostus ja uhkailu Suomessa: yleisyys ja vaikutukset. Media & viestintä 45(2). Artikkelin liitteet: A. Kyselyrunko, B. Tilastoliite, C. Listaus painostusta ja uhkailua aiheuttaneista aiheista ja aihepiireistä.

Saresma, Tuija; Pöyhtäri, Reeta; Knuutila, Aleksi; Kosonen, Heidi; Juutinen, Marko; Haara, Paula; Tulonen, Urho; Nikunen, Kaarina; Rauta, Jenita (2022). Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostot, toimintamuodot ja motiivit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:48.

Reunanen, Esa et al. (2022). Uutismedia verkossa 2022. Reuters-instituutin Digital News Report – Suomen maaraportti. Tampere & Helsinki: Tampereen yliopisto ja Media-alan tutkimussäätiö.

Herkman, Juha (2022). A Cultural Approach to Populism. London & New York: Routledge.

Alén-Savikko, A. (2022). Snigeln och haren – så kan mediepolitiken komma ikapp medieutvecklingen. Bokrecension. JFT 1/2022 s. 49–58.

Hiltunen, Ilmari (2021). External Interference in a Hybrid Media Environment. Journalism Practice, https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1905539

Sirkkunen, Esa et al. (2021). Media Platformisation and Finland: How platforms have impacted on the Finnish mediasphere and public life. Tampere University, Erillisteokset ja sarjajulkaisut [1128]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2110-9.

Horowitz, Minna et al. (2021). A Framework for Assessing the Role of Public Service Media Organizations in Countering Disinformation. Digital Journalism,  1-23 https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1987948

Neuvonen, Riku (2021). “Internetin käyttäjän eri roolit – ihmiskuva internetin sääntelyssä”. Teoksessa “Sanan vapauksia ja rajoja  –Viestintäoikeuden vuosikirja 2020“, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2021, s. 1-11.

Horowitz, Minna & D’Arma, Alessandro (2021). Dilemmas, Solutions, and Support. Public Value Studie. Öffentlich-Rechtiliche Qualität im Diskurs. Digitale Transformation vom Broadcaster zum Qualitätsnetzwerk. Österreichische Rundfunk ORF, 7-21. https://zukunft.orf.at/show_content.php?sid=147&pvi_id=2355&pvi_medientyp=t&oti_tag=studie .

Puukko, Outi (2021). Kohti dataoikeudenmukaisuutta – ehdotuksia tutkijoilta ja liikkeiltä. Media & Viestintä Vol 44 Nro 2 (2021), 145-153.

Horowitz, Minna (2021). Oikeuksien ongelmat alustojen aikakaudella. Kirja-arvio. Media & Viestintä Vol 44 Nro 2 (2021), 178-182.

Reunanen, Esa ym. (2021). Uutismedia verkossa 2021. Reuters-instituutin Digital News Report – Suomen maaraportti. Tampere & Helsinki: Tampereen yliopisto ja Media-alan tutkimussäätiö.

Ala-Fossi, Marko, Grönvall, John, Karppinen, Kari & Nieminen, Hannu (2021). Finland: Sustaining professional norms with fewer journalists and declining resources. In Josef Trappel, & Tales Tomaz (Eds.), The Media for Democracy Monitor 2021: How leading news media survive digital transformation (Vol. 1). Nordicom, University of Gothenburg, 153-196. https://doi.org/10.48335/9789188855404-4

Hildén, Jockum (2021). The Public Service Approach to Recommender Systems: Filtering to Cultivate. Televison & New Media. https://doi.org/10.1177/15274764211020106

Horowitz, Minna, Markus Ojala, Janne Matikainen, and Johanna Jääsaari (2021). “The Multidimensionality of Trust: Assessing Finnish Audiences’ Views on the Trustworthiness of Digital News.” Global Perspectives 2 (1). https://doi.org/10.1525/gp.2021.19054  

Reunanen, Esa & Kunelius, Risto (2021) Medioitunut valta ja politiikan paluu. Kyselytutkimus suomalaispäättäjien suhteesta mediaan 2009 ja 2019. Tampere: Tampere University Press.

Puukko, Outi & Horowitz, Minna (2021). Facial Recognition Technologies Reproduce Inequalities. Anti-racist research network– Raster.fi.

Dragormir, M. & Horowitz, M. (2021). Media Capture and Its Contexts: Developing a Comparative Framework for Public Service Media. In Túñez-López, M. et al (eds.). The Values of Public Service Media in the Internet Society. 217-246. Palgrave MacMillan.

Horowitz, Minna, Karppinen, Kari, Nieminen, Hannu & Puukko, Outi (2021). Episteemiset oikeudet kuuluvat kaikille! Politiikasta-verkkojulkaisu.

Karppinen, Kari & Puukko, Outi (2020). Four Discourses of Digital Rights: Promises and Problems of Rights-Based Politics. Journal of Information Policy, Vol. 10 (2020), pp. 304-328. https://doi.org/10.5325/jinfopoli.10.2020.0304

Horowitz, Minna, Nieminen, Hannu & Schejter, Amit (2020). Introduction: Communication Rights in the Digital Age. Journal of Information Policy, Vol. 10 (2020), pp. 299-303. https://doi.org/10.5325/jinfopoli.10.2020.0299

Horowitz, Minna & Leino, Ritva (2020). Pandemic and Public Service Media: Lessons from FinlandBaltic Screen Media Review, 8(1), 18-28. doi: https://doi.org/10.2478/bsmr-2020-0003

Neuvonen, Riku (2020). Yksityistettyä sensuuria? Perustuslakiblogi-verkkojulkaisu.

Hiltunen, Ilmari (2020). Ulkoinen vaikuttaminen ja sen vastakeinot suomalaisessa journalismissa. Media & Viestintä, 43(3). https://doi.org/10.23983/mv.98406

Hiltunen, Ilmari & Suuronen, Aleksi (2020). Differences Based on Individual- and Organizational-level Factors in Experiences of External Interference among Finnish Journalists, Journalism Practice, DOI: 10.1080/17512786.2020.1815558

Herkman, Juha & Reunanen, Esa (2020) Viestinnälliset oikeudet tutkimuksen polttopisteessä. Politiikasta-verkkojulkaisu.

Matikainen, Janne, Ojala, Markus, Horowitz, Minna & Jääsaari, Johanna (2020). Media ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet: instituutiot, journalismi ja mediasuhde. Helsinki: Helsingin yliopisto.

D’Arma, Alessandro, Horowitz, Minna & Chan ,Yik C. (2020, eds.) Advocating for Public Service Media: Scholarship and Praxis. Interactions: Studies in Communication and Culture, Volume (11): Issue (2).

Järvinen, Iina, Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli (2020) Viestinnän ja kulttuurin saavutettavuus. Teoksessa Oikeuksia, vapauksia ja rajoituksia – Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

Dahlström, Anniina & Neuvonen, Riku (2020). Robotit uutistoimituksessa – algoritmit ja vastuu joukkoviestinnässä. Teoksessa Oikeuksia, vapauksia ja rajoituksia – Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

Alén-Savikko, A., Bu-Pasha, S., Himmanen, H., Korpisaari (ex. Tiilikka), P., Lehtilä, S., & Vesala, J. (2020). Personal Data Protection, Frequency Regulation and Competition Law in the Context of Smart City Infrastructure. Viestintäoikeuden vuosikirja, 2019, 66-102.

Ala-Fossi, Marko (2020). Finland: Media welfare state in the digital era? Journal of Digital Media & Policy, 11(2), 133–150.

Horowitz, Minna, & Lowe, Gregory F. (2020). Public service media in the era of information disorder: Collaboration as a solution for achieving universalism. In P. Savage, M. Medina, & G. F. Lowe (Eds.), Universalism in public service media (pp. 175–190). Gothenburg: Nordicom, University of Gothenburg.

Reunanen, Esa (2020). Uutismedia verkossa 2020. Reuters-instituutin Digital News Report Suomen maaraportti. COMET Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto ja Media-alan tutkimussäätiö.

Alén-Savikko, Anette (2020). Finland: The Right to Be Forgotten. In Werro, Franz (ed.) Right to be Forgotten : a comparative study of the emergent right’s evolution. (2020). S.L.: Springer Nature, pp. 101-124.

Ala-Fossi, Marko, Lehtisaari, Katja, Hellman, Heikki ja Grönlund, Mikko (2020). Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:4.

Mäkinen, Kari & työryhmä (sis. Reeta Pöyhtäri) (2019). Sanat ovat tekoja. Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen. Sisäministeriön julkaisuja 2019: 23. Helsinki: sisäministeriö.

Hiltunen, Ilmari & Suuronen, Aleksi (2019). Kysely häirinnästä ja painostuksesta
ohjelmatyötä tekeville yleläisille – raportti Yleisradion vaikuttamis- ja painostuskyselyn tuloksista
. Ylen julkaisuja 2019.

Neuvonen, Riku (2019).  Sananvapautta uusin silmin? – Viestinnälliset oikeudet yksilön oikeuksien turvaajina [Communications rights and the freedom of speech]. Lakimies 7–8/2019 s. 984–1009.

Wijermars, Mariëlle & Lehtisaari, Katja (Eds.) (2019). Freedom of Expression in Russia’s New Mediasphere. Routledge.

Horowitz, Minna Aslama (2019) “DISINFORMATION AS WARFARE IN THE DIGITAL AGE: DIMENSIONS, DILEMMAS, AND SOLUTIONS,” Journal of Vincentian Social Action: Vol. 4 : Iss. 2 , Article 5.

Hildén, Jockum (2019). The Politics of Datafication – The influence of lobbyists on the EU’s data protection reform and its consequences for the legitimacy of the General Data Protection Regulation. Doctoral Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. Publications of the Faculty of Social Sciences – URN:ISSN:2343-2748

Communication Rights in the Digital Age (24-25 October 2019, Helsinki): Conference Report.

Knuutila, Aleksi & Kosonen, Heidi & Saresma, Tuija & Haara, Paula & Pöyhtäri, Reeta (2019). Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:57.

Horowitz, Minna & Nieminen, Hannu & Ala-Fossi, Marko & Alén-Savikko, Anette & Hilden, Jockum & Jääsaari, Johanna & Karppinen, Kari & Lehtisaari, Katja (2019). Viestintä kuuluu kaikille: Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Ala-Fossi, Marko & Alén-Savikko, Anette & Hilden, Jockum & Horowitz, Minna & Jääsaari, Johanna & Karppinen, Kari & Lehtisaari, Katja & Nieminen, Hannu (2019). Operationalising communication rights: the case of a “digital welfare state”Internet Policy Review8(1). DOI: 10.14763/2019.1.1389