Suomeksi

Cordi-tutkimushanke tarkastelee median digitaalista murrosta kansalaisten viestinnällisten oikeuksien näkökulmasta. Se jäsentää tätä aihepiiriä koskevaa keskustelua käsitteellisesti, selvittää eri osapuolten näkemyksiä ja tekee konkreettisia ehdotuksia, joita voidaan soveltaa viestintäpolitiikassa ja viestintää koskevassa lainsäädännössä. Hanke yhdistää oikeustieteellisiä ja viestintätieteellisiä lähestymistapoja.

Hanke koostuu kolmesta temaattisesta kokonaisuudesta:

  1. Viestintäpoliittisen keskustelun teoreettinen ja käsitteellinen analyysi.  
  2. Digitaalisen murroksen seuraukset journalistisessa mediassa.  
  3. Digitaalisen murroksen seuraukset sosiaalisessa mediassa ja vastamediassa.

Cordi on Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteisprojekti, ja sen rahoittaa Suomen Akatemia. Projekti käynnistyi 2019 ja se päättyy 2022.